Statistikdatabasen
Invandringar (medborgare utom Norden) efter grund för bosättning (Grupperad), medborgarskap, ålder och kön. År 2004 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

grund för bosättning Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

medborgarskapsland

Totalt 193 Valda

Sök

ålder

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

EU-medborgare behöver från och med den 1 maj 2014 inte längre registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket.
Gruppering som används i denna tabell.


Studerande
- studerande ej EU/EES-medborgare
- studerande EU/EES-medborgare


Arbete
- arbetsmarknad ej EU/EES-medborgare
- arbetstagare EU/EES-medborgare
- egna företagare EU/EES-medborgare


Anhöriga - ej flyktingar
- anhöriga till EU/EES-medborgare
- anhöriga arbetsmarknad till ej EU/EES-medborgare
- anhöriga till ej EU/EES-medborgare
- adoptivbarn ej EU/EES-medborgare


Anhöriga - flyktingar
- anhöriga till flyktingar


Flyktingar/skyddsbehövande
- konventionsflyktingar
- skyddsbehövande
- synnerligen ömmande omständigheter
- tillstånd enligt tillfällig lag ej EU/EES-medborgare
- övriga tillstånd, flyktingar ej EU/EES-medborgare


Övriga
- ej EU/EES-medborgare varaktigt bosatta i annat EU-land
- tillräckliga medel EU/EES-medborgare
- övriga tillstånd EJ EU/EES-medborgare
- permanent uppehållsrätt
Av sekretesskäl redovisas endast enskilda medborgarskap med minst 20 personer, resterande redovisas under övriga medborgarskap.
För information om statistiken hänvisar vi till dokumentet Grundforbosattning_Information. https://www.scb.se/contentassets/1d93421897a845e8ad3e2edc7faf06fc/grund-for-bosattning-information.pdf
medborgarskapsland
Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.
medborgarskapsland
Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.
medborgarskapsland
Nordmakedonien
Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Invandringar (medborgare utom Norden):
antal
Datatyp
Invandringar (medborgare utom Norden):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Invandringar (medborgare utom Norden):
Nej
Säsongsrensad
Invandringar (medborgare utom Norden):
Nej
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000214