Antal inrikes flyttningar efter typ av flyttning, ålder och kön. År 2000 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av flyttning

Totalt 5 Valda

Sök

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Tabellen avser flyttningar och inte personer. Under ett år kan en person flytta fler än en gång.
Distrikt är en ny geografisk indelning av Sverige som utgörs av 2 523 områden som införs i folkbokföringsdatabasen den 1 januari 2016 då folkbokföring inte längre sker i församling. Distriktsindelningen utgår från en justerad version av den församlingsindelning som gällde den 31 december 1999.
ålder
Med ålder avses ålder vid flyttningen.
typ av flyttning
Mellan fastigheter inom distrikt
Mellan åren 2000 – 2015 avsåg distrikten, Svenska kyrkans församlingar. Det medför ett kraftigt tidsseriebrott mellan 2015 och 2016 avseende variablerna ´Mellan fastigheter inom distrikt´ och ´Mellan distrikt inom kommun´. Orsaken är att antalet församlingar 2015 var 1 472 och antalet distrikt 2016 var 2 523 stycken. Det medför färre flyttningar inom distrikt och fler flyttningar över distriktsgräns år 2016 och senare än åren före.
Mellan fastigheter inom distrikt
Den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Det har medfört att kyrkan har sett över sin organisation vilket har inneburit att antalet församlingar successivt har minskat från drygt 2 500 församlingar år 2000 till knappt 1 400 församlingar 2015. Det påverkar jämförbarheten mellan åren.
Mellan distrikt inom kommun
Mellan åren 2000 – 2015 avsåg distrikten, Svenska kyrkans församlingar. Det medför ett kraftigt tidsseriebrott mellan 2015 och 2016 avseende variablerna ´Mellan fastigheter inom distrikt´ och ´Mellan distrikt inom kommun´. Orsaken är att antalet församlingar 2015 var 1 472 och antalet distrikt 2016 var 2 523 stycken. Det medför färre flyttningar inom distrikt och fler flyttningar över distriktsgräns år 2016 och senare än åren före.
Mellan distrikt inom kommun
Den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Det har medfört att kyrkan har sett över sin organisation vilket har inneburit att antalet församlingar successivt har minskat från drygt 2 500 församlingar år 2000 till knappt 1 400 församlingar 2015. Det påverkar jämförbarheten mellan åren.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal inrikes flyttningar:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Antal inrikes flyttningar:
2018-02-21
Datatyp
Antal inrikes flyttningar:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal inrikes flyttningar:
Nej
Säsongsrensad
Antal inrikes flyttningar:
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000OM