Statistikdatabasen
Antal inrikes flyttningar efter typ av flyttning, ålder och kön. År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av flyttning

Totalt 5 Valda

Sök

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen avser flyttningar och inte personer. Under ett år kan en person flytta fler än en gång.
Distrikt är en ny geografisk indelning av Sverige som utgörs av 2 523 områden som införs i folkbokföringsdatabasen den 1 januari 2016 då folkbokföring inte längre sker i församling. Distriktsindelningen utgår från en justerad version av den församlingsindelning som gällde den 31 december 1999.
ålder
Med ålder avses ålder vid flyttningen.
typ av flyttning
Mellan fastigheter inom distrikt
Mellan åren 2000 – 2015 avsåg distrikten, Svenska kyrkans församlingar. Det medför ett kraftigt tidsseriebrott mellan 2015 och 2016 avseende variablerna ´Mellan fastigheter inom distrikt´ och ´Mellan distrikt inom kommun´. Orsaken är att antalet församlingar 2015 var 1 472 och antalet distrikt 2016 var 2 523 stycken. Det medför färre flyttningar inom distrikt och fler flyttningar över distriktsgräns år 2016 och senare än åren före.
Mellan fastigheter inom distrikt
Den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Det har medfört att kyrkan har sett över sin organisation vilket har inneburit att antalet församlingar successivt har minskat från drygt 2 500 församlingar år 2000 till knappt 1 400 församlingar 2015. Det påverkar jämförbarheten mellan åren.
Mellan distrikt inom kommun
Mellan åren 2000 – 2015 avsåg distrikten, Svenska kyrkans församlingar. Det medför ett kraftigt tidsseriebrott mellan 2015 och 2016 avseende variablerna ´Mellan fastigheter inom distrikt´ och ´Mellan distrikt inom kommun´. Orsaken är att antalet församlingar 2015 var 1 472 och antalet distrikt 2016 var 2 523 stycken. Det medför färre flyttningar inom distrikt och fler flyttningar över distriktsgräns år 2016 och senare än åren före.
Mellan distrikt inom kommun
Den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Det har medfört att kyrkan har sett över sin organisation vilket har inneburit att antalet församlingar successivt har minskat från drygt 2 500 församlingar år 2000 till knappt 1 400 församlingar 2015. Det påverkar jämförbarheten mellan åren.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal inrikes flyttningar:
antal
Datatyp
Antal inrikes flyttningar:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal inrikes flyttningar:
Nej
Säsongsrensad
Antal inrikes flyttningar:
Nej
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000OM