Statistikdatabasen
Flyttningar efter region, ålder och kön. År 1997 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

region

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid beräkning av åldersdifferentierade tal per 1 000 av medelfolkmängden skall medelfolkmängden per födelseår användas.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll
Inflyttningar
Flyttningar kan inte summeras vad avser region. Vid t ex summering av kommuner till storstadsområde, summeras flyttningar till regionen med flyttningar inom regionen.
Utflyttningar
Flyttningar kan inte summeras vad avser region. Vid t ex summering av kommuner till storstadsområde, summeras flyttningar från regionen med flyttningar inom regionen.
Invandringar
Uppgifterna inkluderar överförda från obefintligregistret, dvs personer som oavbrutet under två år varit folkbokförda under rubriken Utan känt hemvist.
Utvandringar
Uppgifterna inkluderar överförda till obefintligregistret, dvs personer som oavbrutet under två år varit folkbokförda under rubriken Utan känt hemvist.
Invandringsöverskott
Uppgifterna inkluderar överförda till och från obefintligregistret, dvs personer som oavbrutet under två år varit folkbokförda under rubriken Utan känt hemvist.
Inrikes inflyttningar
Flyttningar kan inte summeras vad avser region. Vid t ex summering av kommuner till storstadsområde, summeras flyttningar till regionen med flyttningar inom regionen.
Inrikes utflyttningar
Flyttningar kan inte summeras vad avser region. Vid t ex summering av kommuner till storstadsområde, summeras flyttningar från regionen med flyttningar inom regionen.
tabellinnehåll
Flyttningsöverskott
Flyttningsöverskott beräknas som skillnaden mellan antal in- och utflyttningar (inrikes och utrikes).
Invandringsöverskott
Immigrationsöverskott beräknas som skillnaden mellan antal inflyttade från utlandet (immigranter) och utflyttade till utlandet (emigranter).
Inrikes inflyttningar
Med inrikes inflyttningar avses inflyttningar minus immigration.
Inrikes utflyttningar
Med inrikes utflyttningar avses utflyttningar minus emigration.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Inflyttningar:
antal
Utflyttningar:
antal
Invandringar:
antal
Utvandringar:
antal
Flyttningsöverskott:
antal
Invandringsöverskott:
antal
Inrikes inflyttningar:
antal
Inrikes utflyttningar:
antal
Inrikes flyttningsöverskott:
antal
Datatyp
Inflyttningar:
Flöde
Utflyttningar:
Flöde
Invandringar:
Flöde
Utvandringar:
Flöde
Flyttningsöverskott:
Flöde
Invandringsöverskott:
Flöde
Inrikes inflyttningar:
Flöde
Inrikes utflyttningar:
Flöde
Inrikes flyttningsöverskott:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Inflyttningar:
Nej
Utflyttningar:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Flyttningsöverskott:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Inrikes inflyttningar:
Nej
Inrikes utflyttningar:
Nej
Inrikes flyttningsöverskott:
Nej
Säsongsrensad
Inflyttningar:
Nej
Utflyttningar:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Flyttningsöverskott:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Inrikes inflyttningar:
Nej
Inrikes utflyttningar:
Nej
Inrikes flyttningsöverskott:
Nej
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101AU