Spädbarnsdödlighet efter kön. År 1946 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

spädbarnsdödlighet Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Spädbarnsdödlighet beräknas på 1 000 levande födda.
spädbarnsdödlighet
Första levnadsdygnet
Född och död samma kalenderdygn.
Första levnadsveckan
Åren 1946-1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel
Första levnadsmånaden
Åren 1946-1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel
Första levnadsmånaden
T o m 1960: 30 dygn. Därefter 28 dygn.
Första levnadshalvåret
Åren 1946-1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel
Perinatal dödlighet
Åren 1946-1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel
Perinatal dödlighet
Perinatal dödlighet för åren 1946-1960 är beräknad baserat på antal dödfödda samt dödlighetstalet för första levnadsveckan.
Perinatal dödlighet
Perinatal dödlighet är dödföddhet och spädbarnsdödlighet under första levnadsveckan. Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i utgången av graviditetsvecka 22. Innan dess var gränsen vecka 28.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Spädbarnsdödlighet:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Spädbarnsdödlighet:
2018-03-21
Datatyp
Spädbarnsdödlighet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Spädbarnsdödlighet:
Nej
Säsongsrensad
Spädbarnsdödlighet:
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000I9