Statistikdatabasen
Spädbarnsdödlighet efter kön. År 1946 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

spädbarnsdödlighet Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 74 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Spädbarnsdödlighet beräknas på 1 000 levande födda.
spädbarnsdödlighet
Första levnadsdygnet
Född och död samma kalenderdygn.
Första levnadsveckan
Åren 1946-1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel
Första levnadsmånaden
Åren 1946-1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel
Första levnadsmånaden
T o m 1960: 30 dygn. Därefter 28 dygn.
Första levnadshalvåret
Åren 1946-1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel
Perinatal dödlighet
Åren 1946-1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel
Perinatal dödlighet
Perinatal dödlighet för åren 1946-1960 är beräknad baserat på antal dödfödda samt dödlighetstalet för första levnadsveckan.
Perinatal dödlighet
Perinatal dödlighet är dödföddhet och spädbarnsdödlighet under första levnadsveckan. Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i utgången av graviditetsvecka 22. Innan dess var gränsen vecka 28.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Spädbarnsdödlighet:
antal
Datatyp
Spädbarnsdödlighet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Spädbarnsdödlighet:
Nej
Säsongsrensad
Spädbarnsdödlighet:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000I9