Återstående medellivslängd länsvis efter kön. Femårsperioder 1966-1970 - 2013-2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2002-2006 – 2007-2011.
region
År 1997 bildades Skåne län utifrån Malmöhus och Kristianstads län. År 1998 bildades Västra Götalands län utifrån Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län (utom kommunerna Habo och Mullsjö som från och med år 1998 tillhör Jönköpings län)
region
År 1997 bildades Skåne län utifrån Malmöhus och Kristianstads län. År 1998 bildades Västra Götalands län utifrån Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län (utom kommunerna Habo och Mullsjö som från och med år 1998 tillhör Jönköpings län)
region
År 1997 bildades Skåne län utifrån Malmöhus och Kristianstads län. År 1998 bildades Västra Götalands län utifrån Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län (utom kommunerna Habo och Mullsjö som från och med år 1998 tillhör Jönköpings län)
region
År 1997 bildades Skåne län utifrån Malmöhus och Kristianstads län. År 1998 bildades Västra Götalands län utifrån Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län (utom kommunerna Habo och Mullsjö som från och med år 1998 tillhör Jönköpings län)
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Vid födelsen:
medelvärde
Vid 20 års ålder:
medelvärde
Vid 50 års ålder:
medelvärde
Vid 65 års ålder:
medelvärde
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Vid födelsen:
2018-03-21
Vid 20 års ålder:
2018-03-21
Vid 50 års ålder:
2018-03-21
Vid 65 års ålder:
2018-03-21
Datatyp
Vid födelsen:
Flöde
Vid 20 års ålder:
Flöde
Vid 50 års ålder:
Flöde
Vid 65 års ålder:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Vid födelsen:
Nej
Vid 20 års ålder:
Nej
Vid 50 års ålder:
Nej
Vid 65 års ålder:
Nej
Säsongsrensad
Vid födelsen:
Nej
Vid 20 års ålder:
Nej
Vid 50 års ålder:
Nej
Vid 65 års ålder:
Nej
Skapad datum
2019-03-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101D4