Återstående medellivslängd för 0-åringar efter region och kön. År 1998-2002 - 2012-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Livslängdstabellen är en demografisk tabell som visar dödligheten i en befolkning under en bestämd tidsperiod.
För regioner med liten befolkning och få döda kan ett fåtal dödsfall i unga åldrar medföra stora skillnader mellan olika perioder.
Analyser av skillnader i medellivslängd mellan kommuner ska göras med försiktighet.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
0380 Uppsala
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
årsintervall
2002-2006
Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2002-2006 – 2007-2011.
2003-2007
Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2002-2006 – 2007-2011.
2004-2008
Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2002-2006 – 2007-2011.
2005-2009
Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2002-2006 – 2007-2011.
2006-2010
Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2002-2006 – 2007-2011.
2007-2011
Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2002-2006 – 2007-2011.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Återstående medellivslängd:
medellivslängd
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Återstående medellivslängd:
2017-03-21
Referenstid
Återstående medellivslängd:
31 december respektive år
Datatyp
Återstående medellivslängd:
Stock
Kalenderkorrigerad
Återstående medellivslängd:
Nej
Säsongsrensad
Återstående medellivslängd:
Nej
Skapad datum
2017-04-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000NH