Femårig livslängdstabell för hela riket efter kön och ålder. År 1998-2002 - 2013-2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 111 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2002-2006 – 2007-2011.
1998 - 2002; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.134, flickor 0.127. 1999 - 2003; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.124, flickor 0.125. 2000 - 2004; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.124, flickor 0.114. 2001 - 2005; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.129, flickor 0.122. 2002 - 2006; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.131, flickor 0.124, båda könen 0.128. 2003 - 2007; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.125, flickor 0.124, båda könen 0.125. 2004 - 2008; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.132, flickor 0.121, båda könen 0.127. 2005 - 2009; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.128, flickor 0.133, båda könen 0.130. 2006 - 2010; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.127, flickor 0.132, båda könen 0.129. 2007 - 2011; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.131, flickor 0.132, båda könen 0.132. 2008 - 2012; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.130, flickor 0.136, båda könen 0.133. 2009 - 2013; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.127, flickor 0.145, båda könen 0.135. 2010 - 2014; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.135, flickor 0.139, båda könen 0.137. 2011 - 2015; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.127, flickor 0.133, båda könen 0.130. 2012 - 2016; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.126, flickor 0.136, båda könen 0.131. 2013 - 2017; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.128, flickor 0.133, båda könen 0.131.
tabellinnehåll
Dödsrisker (promille)
Från perioden 2002-2006 är dödsriskerna beräknade genom utjämning av observerade dödsrisker från 95 år och äldre. Före 2002-2006 användes utjämnade dödsrisker från 91 års ålder. Metodförändringen har medfört ett litet tidsseriebrott.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Risktid:
medelvärde
Antal döda:
antal
Antal döda efter födelsedagen:
antal
Dödsrisker (promille):
medelvärde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
medelvärde
Återstående medellivslängd:
medelvärde
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Risktid:
2018-03-21
Antal döda:
2018-03-21
Antal döda efter födelsedagen:
2018-03-21
Dödsrisker (promille):
2018-03-21
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
2018-03-21
Återstående medellivslängd:
2018-03-21
Datatyp
Risktid:
Flöde
Antal döda:
Flöde
Antal döda efter födelsedagen:
Flöde
Dödsrisker (promille):
Flöde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Flöde
Återstående medellivslängd:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Säsongsrensad
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
0000011T