Statistikdatabasen
Femårig livslängdstabell för hela riket efter kön och ålder. År 1989-1993 - 2015-2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 111 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2002–2006 – 2007–2011.
1989-1993; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.132, flickor 0.150, båda könen 0.138.
1990-1994; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.135, flickor 0.145, båda könen 0.137.
1991-1995; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.131, flickor 0.140, båda könen 0.133.
1992-1996; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.128, flickor 0.129, båda könen 0.127.
1993-1997; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.125, flickor 0.124, båda könen 0.123.
1994-1998; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.130, flickor 0.121, båda könen 0.127.
1995-1999; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.132, flickor 0.126, båda könen 0.130.
1996-2000; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.134, flickor 0.123, båda könen 0.129.
1997-2001; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.131, flickor 0.129, båda könen 0.129.
1998–2002; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.134, flickor 0.127, båda könen 0.131.
1999–2003; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.124, flickor 0.125, båda könen 0.124.
2000–2004; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.124, flickor 0.114, båda könen 0.120.
2001–2005; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.129, flickor 0.122, båda könen 0.126.
2002–2006; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.131, flickor 0.124, båda könen 0.128.
2003–2007; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.125, flickor 0.124, båda könen 0.125.
2004–2008; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.132, flickor 0.121, båda könen 0.127.
2005–2009; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.128, flickor 0.133, båda könen 0.130.
2006–2010; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.127, flickor 0.132, båda könen 0.129.
2007–2011; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.131, flickor 0.132, båda könen 0.132.
2008–2012; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.130, flickor 0.136, båda könen 0.133.
2009–2013; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.127, flickor 0.145, båda könen 0.135.
2010–2014; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.135, flickor 0.139, båda könen 0.137.
2011–2015; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.127, flickor 0.133, båda könen 0.130.
2012–2016; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.126, flickor 0.136, båda könen 0.131.
2013–2017; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.128, flickor 0.133, båda könen 0.131.
2014–2018; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.132, flickor 0.129, båda könen 0.131.
2015–2019; Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: pojkar 0.130, flickor 0.134, båda könen 0.132.
kön
totalt
Könsobunden livslängdstabell för perioderna 1989-1993 -- 2001-2005 beräknades under år 2020 enligt den utjämningsmodell för beräkning av dödsrisker i de högsta åldrarna som infördes 2012.
tabellinnehåll
Dödsrisker (promille)
Från perioden 2002–2006 är dödsriskerna beräknade genom utjämning av observerade dödsrisker från 95 år och äldre. Före 2002–2006 användes utjämnade dödsrisker från 91 års ålder. Metodförändringen har medfört ett litet tidsseriebrott.
årsintervall
1994-1998
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
1995-1999
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
1996-2000
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-07-07
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Risktid:
medelvärde
Antal döda:
antal
Antal döda efter födelsedagen:
antal
Dödsrisker (promille):
medelvärde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
medelvärde
Återstående medellivslängd:
medelvärde
Datatyp
Risktid:
Flöde
Antal döda:
Flöde
Antal döda efter födelsedagen:
Flöde
Dödsrisker (promille):
Flöde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Flöde
Återstående medellivslängd:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Säsongsrensad
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000011T