Ettårig livslängdstabell för hela riket efter kön och ålder. År 1980 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 111 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Dödsriskerna i de högsta åldrarna baseras på en utjämningsmodell.

Till och med 1986 baserades dödsriskerna från 91 år och äldre på Wittsteins formel.
Mellan 1987 och 2005 baseras utjämningen för åldrarna 91 år och äldre
på en utjämningsmetod som utvecklades på SCB.
Under 2012 skedde en översyn av utjämningsmodellen vilket medförde en
mindre justering av modellen samt att utjämningen sker från 95 års ålder.
I samband med översynen 2012 reviderades livslängdstabellerna för åren 2006 - 2011. Metodförändringarna har medfört mindre tidsseriebrott.

Livslängdstabellerna för åren 1980 - 2001 bygger på skannat material
från publikationer. Det skannade materialet är granskat, men det kan
trots detta finnas enstaka värden som har feltolkats i processen.
För åren 1982-1997
Risktiden för 100 år avser samtliga som var 100 år eller äldre.
Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2006 - 2011.
tabellinnehåll
Dödsrisker (promille)
Från 2006 är dödsriskerna beräknade genom utjämning av observerade dödsrisker från 95 år och äldre. Före 2006 användes utjämnade dödsrisker från 91 års ålder. Metodförändringen har medfört ett tidsseriebrott.
år
1980
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,088 år och kvinnor 0,124 år.
1981
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,099 år och kvinnor 0,117 år.
1982
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,114 år och kvinnor 0,104 år.
1983
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,101 år och kvinnor 0,139 år.
1984
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,123 år och kvinnor 0,141 år.
1985
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,144 år och kvinnor 0,130 år.
1986
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,118 år och kvinnor 0,128 år.
1987
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,139 år och kvinnor 0,129 år.
1988
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,111 år och kvinnor 0,146 år.
1989
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och kvinnor 0,154 år.
1990
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,141 år och kvinnor 0,151 år.
1991
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,148 år och kvinnor 0,156 år.
1992
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,137 år och kvinnor 0,149 år.
1993
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och kvinnor 0,136 år.
1994
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,125 år och kvinnor 0,122 år.
1995
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,124 år och kvinnor 0,122 år.
1996
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,143 år och kvinnor 0,104 år.
1997
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,125 år och kvinnor 0,135 år.
1998
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,152 år och kvinnor 0,137 år.
1998
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
1999
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
1999
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och kvinnor 0,150 år.
2000
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
2000
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och kvinnor 0,100 år.
2001
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,119 år och kvinnor 0,121 år.
2002
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,144 år och Kvinnor 0,129 år.
2003
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,102 år och Kvinnor 0,127 år.
2004
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,127 år och Kvinnor 0,097 år.
2005
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,164 år och Kvinnor 0,141 år.
2006
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och Kvinnor 0,128 år.
2007
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,112 år och Kvinnor 0,135 år.
2008
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,133 år och Kvinnor 0,111 år.
2009
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,107 år och Kvinnor 0,150 år.
2010
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,152 år och Kvinnor 0,136 år.
2011
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,151 år och Kvinnor 0,128 år.
2012
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,111 år och Kvinnor 0,152 år.
2013
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och Kvinnor 0,154 år.
2014
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,152 år och Kvinnor 0,119 år.
2015
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och Kvinnor 0,106 år.
2016
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,141 år och Kvinnor 0,141 år.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Risktid:
medelvärde
Antal döda:
antal
Antal döda efter födelsedagen:
antal
Dödsrisker (promille):
medelvärde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
medelvärde
Återstående medellivslängd:
medelvärde
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Risktid:
2017-03-21
Antal döda:
2017-03-21
Antal döda efter födelsedagen:
2017-03-21
Dödsrisker (promille):
2017-03-21
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
2017-03-21
Återstående medellivslängd:
2017-03-21
Datatyp
Risktid:
Flöde
Antal döda:
Flöde
Antal döda efter födelsedagen:
Flöde
Dödsrisker (promille):
Flöde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Flöde
Återstående medellivslängd:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Säsongsrensad
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Skapad datum
2017-07-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101AW