Statistikdatabasen
Ettårig livslängdstabell för hela riket efter kön och ålder. År 1960 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 111 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 60 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Dödsriskerna i de högsta åldrarna baseras på en utjämningsmodell.
1968 baserades dödsriskerna från 85 år och äldre på Wittsteins formel.
1971 och 1972 baserades dödsriskerna från 86 år och äldre på Wittsteins formel.
Mellan 1973 och 1986 baserades dödsriskerna från 91 år och äldre på Wittsteins formel.
Mellan 1987 och 2005 baseras utjämningen för åldrarna 91 år och äldre på en utjämningsmetod som utvecklades på SCB.
Under 2012 skedde en översyn av utjämningsmodellen vilket medförde en mindre justering av modellen samt att utjämningen sker från 95 års ålder. I samband med översynen 2012 reviderades livslängdstabellerna för åren 2006 - 2011. Metodförändringarna har medfört mindre tidsseriebrott.
Källan för Livslängdstabellerna åren 1960 är Statistisk Tidskrift 1962:2.
För åren 1961–1969 är livslängdstabellerna hämtade från Statistiska meddelanden (SCB), grupp B och Be.
Uppgifter om medelfolkmängd (Risktid), antal döda och antal efter födelsedagen döda redovisades inte i publikationerna för åren 1960–1969. Uppgifterna fanns endast sparade i manuskript hos Statistiska centralbyrån.
Livslängdstabellerna för åren 1960–2001 bygger på skannat material från publikationer. Det skannade materialet är granskat, men det kan trots detta finnas enstaka värden som har feltolkats i processen.
För åren 1982–1997 Risktiden för 100 år avser samtliga som var 100 år eller äldre.
Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2006 - 2011.
tabellinnehåll
Dödsrisker (promille)
Från 2006 är dödsriskerna beräknade genom utjämning av observerade dödsrisker från 95 år och äldre. Mellan 1973 och 2006 användes utjämnade dödsrisker från 91 års ålder. Metodförändringen har medfört ett tidsseriebrott.
år
1968
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,088 år och kvinnor 0,078 år.
1969
1969
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,078 år och kvinnor 0,106 år.
1970
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
1970
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,071 år och kvinnor 0,072 år.
1971
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
1971
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,074 år och kvinnor 0,103 år.
1972
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
1972
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,070 år och kvinnor 0,092 år.
1973
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,067 år och kvinnor 0,091 år. Ursprungligt publicerade värden i livslängdstabellen för 1973 var för Män 0,060 år och för kvinnor 0,084 år.
1973
I den publicerade livslängdstabellen för 1973 användes något felaktiga värden på medelåldern för 0-åringar. Felet medförde att en del åldrar har fel på sista decimalen vad gäller återstående medellivslängd.
1974
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,081 år och kvinnor 0,102 år.
1974
I livslängdstabellerna för 1974 är dödsriskerna för män för låga i åldrarna 91–104 år. Detta medför att återstående medellivslängd för män är 0,02 för stor i åldrarna 0–61, 0,03 för stor i åldrarna 62–72, 0,04 för stor i åldrarna 73–76, 0,06 för stor i åldern 80, 0,12 för stor i åldern 85, 0,33 för stor i åldern 90, 0,68 för stor i åldern 95 och 0,70 för stor i åldern 100. Då underlag saknas för att rätta hela tabellen kvarstår de ursprungligt publicerade värdena i statistikdatabasen för 1974.
1975
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,087 år och kvinnor 0,108 år.
1976
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,095 år och kvinnor 0,093 år.
1977
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,100 år och kvinnor 0,106 år.
1978
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,094 år och kvinnor 0,119 år.
1979
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,097 år och kvinnor 0,103 år.
1980
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,088 år och kvinnor 0,124 år.
1981
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,099 år och kvinnor 0,117 år.
1982
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,114 år och kvinnor 0,104 år.
1983
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,101 år och kvinnor 0,139 år.
1984
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,123 år och kvinnor 0,141 år.
1985
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,144 år och kvinnor 0,130 år.
1986
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,118 år och kvinnor 0,128 år.
1987
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,139 år och kvinnor 0,129 år.
1988
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,111 år och kvinnor 0,146 år.
1989
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och kvinnor 0,154 år.
1990
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,141 år och kvinnor 0,151 år.
1991
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,148 år och kvinnor 0,156 år.
1992
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,137 år och kvinnor 0,149 år.
1993
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och kvinnor 0,136 år.
1994
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,125 år och kvinnor 0,122 år.
1995
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,124 år och kvinnor 0,122 år.
1996
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,143 år och kvinnor 0,104 år.
1997
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,125 år och kvinnor 0,135 år.
1998
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
1998
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,152 år och kvinnor 0,137 år.
1999
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
1999
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och kvinnor 0,150 år.
2000
Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.
2000
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och kvinnor 0,100 år.
2001
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,119 år och kvinnor 0,121 år.
2002
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,144 år och Kvinnor 0,129 år.
2003
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,102 år och Kvinnor 0,127 år.
2004
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,127 år och Kvinnor 0,097 år.
2005
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,164 år och Kvinnor 0,141 år.
2006
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och Kvinnor 0,128 år.
2007
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,112 år och Kvinnor 0,135 år.
2008
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,133 år och Kvinnor 0,111 år.
2009
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,107 år och Kvinnor 0,150 år.
2010
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,152 år och Kvinnor 0,136 år.
2011
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,151 år och Kvinnor 0,128 år.
2012
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,111 år och Kvinnor 0,152 år.
2013
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och Kvinnor 0,154 år.
2014
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,152 år och Kvinnor 0,119 år.
2015
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och Kvinnor 0,106 år.
2016
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,141 år och Kvinnor 0,141 år.
2017
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,120 år och Kvinnor 0,139 år.
2018
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,134 år och Kvinnor 0,138 år.
2019
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,142 år och Kvinnor 0,147 år.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Risktid:
medelvärde
Antal döda:
antal
Antal döda efter födelsedagen:
antal
Dödsrisker (promille):
medelvärde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
medelvärde
Återstående medellivslängd:
medelvärde
Datatyp
Risktid:
Flöde
Antal döda:
Flöde
Antal döda efter födelsedagen:
Flöde
Dödsrisker (promille):
Flöde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Flöde
Återstående medellivslängd:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Säsongsrensad
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101AW