Levande födda, dödfödda och spädbarnsdödlighet efter kön. År 1749 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 269 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Källa:
1749-1875 - BiSOS A 1876 bihang
1876-1910 - BiSOS A
1911-1960 - Befolkningsrörelsen, År
1961-1966 - Folkmängdens förändringar, År
1967-1990 - Befolkningsförändringar Del 3, År
1991-2000 - Befolkningsstatistik Del 4, År
2001-2009 - Tabeller över Sveriges befolkning, Befolkningsstatistik
2010- - Befolkningsstatistik, SCB
Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i 22 graviditetsveckan. Innan dess var gränsen vecka 28. Det är orsaken till tidsseriebrottet mellan 2007 och 2008.
Måtten är beräknade baserat på antalsuppgifterna i tabellen. För ett fåtal år medför detta differenser jämfört med det som tidigare har publicerats.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Levande födda:
antal
Dödfödda:
antal
Döda under första levnadsåret:
antal
Döda under första levnadsdygnet:
antal
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
antal
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
antal
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Levande födda:
2018-03-21
Dödfödda:
2018-03-21
Döda under första levnadsåret:
2018-03-21
Döda under första levnadsdygnet:
2018-03-21
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
2018-03-21
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
2018-03-21
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
2018-03-21
Datatyp
Levande födda:
Flöde
Dödfödda:
Flöde
Döda under första levnadsåret:
Flöde
Döda under första levnadsdygnet:
Flöde
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
Flöde
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
Flöde
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Levande födda:
Nej
Dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret:
Nej
Döda under första levnadsdygnet:
Nej
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
Nej
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
Nej
Säsongsrensad
Levande födda:
Nej
Dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret:
Nej
Döda under första levnadsdygnet:
Nej
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
Nej
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000M2