Dödfödda efter region, moderns ålder och kön. År 2000 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

moderns ålder

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

år
2007
Tidsseriebrott mellan 2007 och 2008. Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i utgången av graviditetsvecka 22. Innan dess var gränsen vecka 28.
2008
Tidsseriebrott mellan 2007 och 2008. Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i utgången av graviditetsvecka 22. Innan dess var gränsen vecka 28.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Dödfödda:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Dödfödda:
2017-02-21
Referenstid
Dödfödda:
31 december respektive år
Datatyp
Dödfödda:
Stock
Kalenderkorrigerad
Dödfödda:
Nej
Säsongsrensad
Dödfödda:
Nej
Skapad datum
2017-04-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101AR