Summerad fruktsamhet efter region och kön. År 2000 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

I regioner med färre än 30 födda redovisas inte måttet.
Beräkningen baseras på föräldrarnas folkbokföringsort och ålder i samband med deras barns födelse.
Ingen åldersavgränsning är använd vid fruktsamhetsberäkningen.
kön
män
Information om vissa fäder saknas vilket leder till en underskattning av fruktsamhetstalet för män.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Summerad fruktsamhet:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
Senast uppdaterad
Summerad fruktsamhet:
2018-05-09
Datatyp
Summerad fruktsamhet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Summerad fruktsamhet:
Nej
Säsongsrensad
Summerad fruktsamhet:
Nej
Skapad datum
2019-03-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001J4