Statistikdatabasen
Summerad fruktsamhet efter region och kön. År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I regioner med färre än 30 födda redovisas inte måttet.
Beräkningen baseras på föräldrarnas folkbokföringsort och ålder i samband med deras barns födelse.
Ingen åldersavgränsning är använd vid fruktsamhetsberäkningen.
kön
män
Information om vissa fäder saknas vilket leder till en underskattning av fruktsamhetstalet för män.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-12
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

Enhet
Summerad fruktsamhet:
antal
Datatyp
Summerad fruktsamhet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Summerad fruktsamhet:
Nej
Säsongsrensad
Summerad fruktsamhet:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001J4