Statistikdatabasen
Levande födda efter region, moderns ålder och barnets kön. År 1968 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

moderns ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid beräkning av åldersdifferentierade tal per 1 000 av medelfolkmängden skall medelfolkmängden per födelseår användas.
Tabellen redovisar definitiva uppgifter om antalet levande födda per år. För åren 1968-1997 redovisas levande födda inrapporterade fram t.o.m. vecka 13 året efter födelsen. För åren 1998 och framåt redovisas antalet födda inrapporterade fram t.o.m. vecka 4 året efter födelsen.
moderns ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
År 1968-1998 redovisas enligt regional indelning 1998-01-01.
region
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (kod 0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta (kod 0330).
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Levande födda:
antal
Datatyp
Levande födda:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Levande födda:
Nej
Säsongsrensad
Levande födda:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101E2