Slutlig Befolkningsstatistik efter kön. Månad 2000 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.
För februari till december är folkökningen summan av födelseöverskottet och invandringsöverskottet under månaden.
För januari är folkökningen summan av födelseöverskott och invandringsöverskott under januari och okänd månad plus justeringsposten.
Giftermål och skilsmässor är inte könsuppdelad och redovisas bara för båda könen totalt.
tabellinnehåll: Dödfödda , år: 2007
Tidsseriebrott mellan 2007 och 2008. Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i utgången av graviditetsvecka 22. Innan dess var gränsen vecka 28.
tabellinnehåll: Dödfödda , år: 2008
Tidsseriebrott mellan 2007 och 2008. Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i utgången av graviditetsvecka 22. Innan dess var gränsen vecka 28.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Folkmängd:
antal
Folkökning:
antal
Födda:
antal
Dödfödda:
antal
Döda:
antal
Födelseöverskott:
antal
Invandringar:
antal
Utvandringar:
antal
Invandringsöverskott:
antal
Giftermål:
antal
Skilsmässor:
antal
Justeringspost:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Folkmängd:
2018-02-21
Folkökning:
2018-02-21
Födda:
2018-02-21
Dödfödda:
2018-02-21
Döda:
2018-02-21
Födelseöverskott:
2018-02-21
Invandringar:
2018-02-21
Utvandringar:
2018-02-21
Invandringsöverskott:
2018-02-21
Giftermål:
2018-02-21
Skilsmässor:
2018-02-21
Justeringspost:
2018-02-21
Referenstid
Folkmängd:
Månad
Folkökning:
Månad
Födda:
Månad
Dödfödda:
Månad
Döda:
Månad
Födelseöverskott:
Månad
Invandringar:
Månad
Utvandringar:
Månad
Invandringsöverskott:
Månad
Giftermål:
Månad
Skilsmässor:
Månad
Justeringspost:
Månad
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Folkökning:
Flöde
Födda:
Flöde
Dödfödda:
Flöde
Döda:
Flöde
Födelseöverskott:
Flöde
Invandringar:
Flöde
Utvandringar:
Flöde
Invandringsöverskott:
Flöde
Giftermål:
Flöde
Skilsmässor:
Flöde
Justeringspost:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Folkökning:
Nej
Födda:
Nej
Dödfödda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Giftermål:
Nej
Skilsmässor:
Nej
Justeringspost:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Folkökning:
Nej
Födda:
Nej
Dödfödda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Giftermål:
Nej
Skilsmässor:
Nej
Justeringspost:
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000001S2