Statistikdatabasen
Befolkningsförändringar antal personer efter region och kön. År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

förändringar Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.
region
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
0330 Knivsta
Knivsta kommunbildades 2003-01-01 efter en delning av Uppsala kommun. Det medför att folkökningen för de båda kommuner inkluderar kommunbildandet då folkökningen baseras på befolkningsförändringen mellan 2002-01-01 och 2003-01-01. Antalet födda, döda osv för Knivsta ingår däremot i antalet födda, döda, osv för Uppsala kommun då händelser baseras på indelningen 2002-01-01.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
0380 Uppsala
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
år
2010
2010/Lidingö/ Vaxholm: Storholmen bytte 2011-01-01 från Vaxholms kommun till Lidingö kommun. Det medför att folkökningen för de båda kommuner inkluderar kommunbytet då folkökningen baseras på befolkningsförändringen mellan 2010-01-01 och 2011-01-01. Antalet födda, döda osv för Storholmen ingår däremot i antalet födda, döda, osv för Vaxholms kommun då händelser baseras på indelningen 2010-01-01.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Befolkningsförändringar antal personer:
antal
Referenstid
Befolkningsförändringar antal personer:
År
Datatyp
Befolkningsförändringar antal personer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Befolkningsförändringar antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Befolkningsförändringar antal personer:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101A~