Statistikdatabasen
Utländska medborgare efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 1973 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

ålder

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 47 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Personer med dubbelt medborgarskap, varav det ena är svenskt, inräknas inte.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Utländska medborgare:
antal
Referenstid
Utländska medborgare:
31 december respektive år
Datatyp
Utländska medborgare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utländska medborgare:
Nej
Säsongsrensad
Utländska medborgare:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101A0