Utländska medborgare i riket efter medborgarskapsland, ålder och kön. År 1973 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

medborgarskapsland

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Personer med dubbelt medborgarskap, varav det ena är svenskt, inräknas inte.
medborgarskapsland
Från och med 1999 redovisas endast länder om de existerar. Personer med medborgarskap i ett icke existerande land redovisas från och med detta år under okänt medborgarskapsland. Tidigare år redovisas senaste registrerade medborgarskap även om landet vid tidpunkten upphört att existera. Sommaren 2006 blev Serbien och Montenegro två separata länder i stället för ett som tidigare. Personer som tidigare var medborgare i Serbien och Montenegro och som inte har anmält nytt medborgarskapsland till Skatteverket redovisas under okänt medborgarskapsland. Detta förklarar den stora ökningen av personer med okänt medborgarskapsland.
medborgarskapsland
Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.
medborgarskapsland
Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Utländska medborgare:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Utländska medborgare:
2018-03-21
Referenstid
Utländska medborgare:
31 december respektive år
Datatyp
Utländska medborgare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utländska medborgare:
Nej
Säsongsrensad
Utländska medborgare:
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101B2