Utländska medborgare i riket efter medborgarskapsland, ålder och kön. År 1973 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

medborgarskapsland

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 44 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Personer med dubbelt medborgarskap, varav det ena är svenskt, inräknas inte.
medborgarskapsland
Sommaren 2006 blev Serbien och Montenegro två separata länder i stället för ett som tidigare. Folkmängdsstatistik som avser förhållandena den 31 december redovisas enligt den indelning i administrativa områden och länder som gäller från den 1 januari året efter (undantaget är födelseland som tillåter redovisning av i dag ej existerande länder).


För att kunna vara medborgare i ett land krävs att landet existerar. Personer som tidigare var medborgare i Serbien och Montenegro och som inte har anmält nytt medborgarskapsland till Skatteverket redovisas under okänt medborgarskapsland. Detta förklarar den stora ökningen av personer med okänt medborgarskapsland.
medborgarskapsland
Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.
medborgarskapsland
Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Utländska medborgare:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Utländska medborgare:
2017-03-21
Referenstid
Utländska medborgare:
31 december respektive år
Datatyp
Utländska medborgare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utländska medborgare:
Nej
Säsongsrensad
Utländska medborgare:
Nej
Skapad datum
2018-02-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101B2