Utländska medborgare i riket efter medborgarskapsland, ålder och kön. År 1973 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

medborgarskapsland

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 43 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Personer med dubbelt medborgarskap, varav det ena är svenskt, inräknas inte.
2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.
medborgarskapsland
Sommaren 2006 blev Serbien och Montenegro två separata länder i stället för ett som tidigare. Folkmängdsstatistik som avser förhållandena den 31 december redovisas enligt den indelning i administrativa områden och länder som gäller från den 1 januari året efter (undantaget är födelseland som tillåter redovisning av i dag ej existerande länder).


För att kunna vara medborgare i ett land krävs att landet existerar. Personer som tidigare var medborgare i Serbien och Montenegro och som inte har anmält nytt medborgarskapsland till Skatteverket redovisas under okänt medborgarskapsland. Detta förklarar den stora ökningen av personer med okänt medborgarskapsland.
medborgarskapsland
Medborgarskap: Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Utländska medborgare:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Utländska medborgare:
2016-03-18
Referenstid
Utländska medborgare:
31 december respektive år
Datatyp
Utländska medborgare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utländska medborgare:
Nej
Säsongsrensad
Utländska medborgare:
Nej
Skapad datum
2017-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101B2