Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2001 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

ålder

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Utrikes födda:
antal
Folkmängd:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Utrikes födda:
2017-02-21
Folkmängd:
2017-02-21
Referenstid
Utrikes födda:
31 december respektive år
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Utrikes födda:
Stock
Folkmängd:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utrikes födda:
Nej
Folkmängd:
Nej
Säsongsrensad
Utrikes födda:
Nej
Folkmängd:
Nej
Skapad datum
2017-04-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101T0