Utrikes födda efter födelseland och antal år sedan senaste invandring. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

födelseland

år sedan senaste invandring

Totalt 20 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

födelseland
Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.
födelseland
Uppgifter för födelseländer med färre än 100 personer totalt redovisas i ländergruppen Övriga födelseländer.
Folkmängden för samtliga födelseländer redovisas i denna tabell: "Befolkning efter födelseland, ålder och kön."
år sedan senaste invandring
Vistelsetid baseras på registrerat invandringsår. Vistelsetid 0 år avser att senaste invandringen till Sverige skedde under referensåret. Vistelsetid 1 år innebär att senaste invandringen skedde året före referensåret osv.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-08-20
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Utrikes födda:
antal
Referenstid
Utrikes födda:
31 december respektive år
Datatyp
Utrikes födda:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utrikes födda:
Nej
Säsongsrensad
Utrikes födda:
Nej
Skapad datum
2019-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000030A