Statistikdatabasen
Utrikes födda efter födelseland och antal år sedan senaste invandring. År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

födelseland

år sedan senaste invandring

Totalt 20 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

födelseland
Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.
födelseland
Uppgifter för födelseländer med färre än 100 personer totalt redovisas i ländergruppen "Övriga födelseländer". Folkmängden för samtliga födelseländer redovisas i denna tabell: "Befolkning efter födelseland, ålder och kön."
år sedan senaste invandring
Vistelsetid baseras på registrerat invandringsår. Vistelsetid 0 år avser att senaste invandringen till Sverige skedde under referensåret. Vistelsetid 1 år innebär att senaste invandringen skedde året före referensåret osv.
födelseland
Nordmakedonien
Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Utrikes födda:
antal
Referenstid
Utrikes födda:
31 december respektive år
Datatyp
Utrikes födda:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utrikes födda:
Nej
Säsongsrensad
Utrikes födda:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000030A