Befolkning efter födelseland, ålder och kön. År 2000 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

födelseland

Totalt 208 Valda

Sök

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Utrikes födda:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Utrikes födda:
2018-02-21
Referenstid
Utrikes födda:
31 december respektive år
Datatyp
Utrikes födda:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utrikes födda:
Nej
Säsongsrensad
Utrikes födda:
Nej
Skapad datum
2018-11-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000001NR