Medelfolkmängd (efter födelseår) efter region, ålder och kön. År 2006 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

ålder

Totalt 101 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

På grund av ändrad hantering av avrundning redovisas inte data för åren 1969-2005. Hänvisning görs istället till tabeller för folkmängd.
Medelfolkmängden avser medelvärdet av t.ex. antalet 5-åringar vid slutet av år n och antalet 6-åringar vid slutet av år n+1.
Denna medelfolkmängd ska användas tillsammans med händelsedata inträffade vid ålder vid årets slut.
region
0186 Lidingö
Fr o m 2011-01-01 utökas Lidingö kommun med en del av Vaxholm kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.
0187 Vaxholm
Fr o m 2011-01-01 minskar Vaxholm kommun med en del till Lidingö kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Medelfolkmängd (efter födelseår):
antal
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Medelfolkmängd (efter födelseår):
2018-02-21
Referenstid
Medelfolkmängd (efter födelseår):
31 december respektive år
Datatyp
Medelfolkmängd (efter födelseår):
Stock
Kalenderkorrigerad
Medelfolkmängd (efter födelseår):
Nej
Säsongsrensad
Medelfolkmängd (efter födelseår):
Nej
Skapad datum
2018-10-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101A5