Statistikdatabasen
Medelfolkmängd (efter födelseår) efter region, ålder och kön. År 2006 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

På grund av ändrad hantering av avrundning redovisas inte data för åren 1969-2005. Hänvisning görs istället till tabeller för folkmängd.
Medelfolkmängden avser medelvärdet av t.ex. antalet 5-åringar vid slutet av år n och antalet 6-åringar vid slutet av år n+1.
Denna medelfolkmängd ska användas tillsammans med händelsedata inträffade vid ålder vid årets slut.
region
0186 Lidingö
Fr o m 2011-01-01 utökas Lidingö kommun med en del av Vaxholm kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.
0187 Vaxholm
Fr o m 2011-01-01 minskar Vaxholm kommun med en del till Lidingö kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Medelfolkmängd (efter födelseår):
antal
Referenstid
Medelfolkmängd (efter födelseår):
31 december respektive år
Datatyp
Medelfolkmängd (efter födelseår):
Stock
Kalenderkorrigerad
Medelfolkmängd (efter födelseår):
Nej
Säsongsrensad
Medelfolkmängd (efter födelseår):
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101A5