Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer) per småort. Vart femte år 1995 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Landareal för småorter finns under ämnesområde Miljö - Småorter; areal och befolkning - Landareal per småort (orter med 50 - 199 invånare).
Beteckningarna på de nytillkomna småorterna är hämtade från olika kartmaterial, t.ex. Lantmäteriets Vägkartan och Terrängkartan samt Gula Sidorna.
** Småorter som ligger i mer än en kommun har förts på den kommun där större delen av småorten ligger.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Invånare per kvadratkilometer:
antal
Kontakt
Karin Hedeklint, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 45 14
Fax: +46
e-post: karin.hedeklint@scb.se
Stefan Svanström, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 45 58
Fax: +46
e-post: stefan.svanstrom@scb.se
Senast uppdaterad
Invånare per kvadratkilometer:
2012-10-25
Referenstid
Invånare per kvadratkilometer:
31 december respektive år
Datatyp
Invånare per kvadratkilometer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Säsongsrensad
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101T4