Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter region och kön. År 1991 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
2012-09-12 korrigerades värden för kommunerna Hammarö, Karlstad och Säffle avseende år 2012.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
0380 Uppsala
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll
Invånare per kvadratkilometer
Observera:
Vid beräkning av befolkningstätheten (invånare/km²) sätts befolkningen den 31 december i relation till landarealen den 1 januari året därpå.
Befolkningstäthet är t.o.m. 2017 beräknad på icke avrundade värden för areal. Från och med 2018 års statistik används de arealer som redovisas i tabellen för att beräkna befolkningstäthet.
Landareal i kvadratkilometer
Angivet år avser landarealen den 1 januari följande år.
tabellinnehåll
Landareal i kvadratkilometer
En ny metod med mer detaljerade, arealberäkningar genomfördes fr.o.m. 2000-01-01. Av denna anledning är det vanskligt att jämföra uppgifter för åren före respektive efter år 2000. Ytterligare en metodförändring med mer detaljerade, arealberäkningar genomfördes fr.o.m. 2012-01-01. Det gör att det är vanskligt att jämföra uppgifter för åren före respektive efter år 2012. Mellan 2000-01-01 och fram till och med 2018-01-01 summerar inte kommunuppgifterna till län, eftersom det finns s.k. enklaver som inte kunnat kommunfördelats. Från och med 2019-01-01 kan kommunuppgifterna summeras till län. I landarealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal m² stora.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-03-07
Kontakt
Esbjörn Pettersson, SCB
+46 010-479 45 72
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Invånare per kvadratkilometer:
antal
Folkmängd:
antal
Landareal i kvadratkilometer:
kvadratkilometer
Referenstid
Invånare per kvadratkilometer:
Folkmängd 31 dec resp år i relation till landarealen den 1 januari året därpå
Folkmängd:
31 december respektive år
Landareal i kvadratkilometer:
Angivet år avser landarealen den 1 januari följande år
Datatyp
Invånare per kvadratkilometer:
Stock
Folkmängd:
Stock
Landareal i kvadratkilometer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Folkmängd:
Nej
Landareal i kvadratkilometer:
Nej
Säsongsrensad
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Folkmängd:
Nej
Landareal i kvadratkilometer:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101U1