Befolkningens medelålder efter region och kön. År 1998 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt/valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Befolkningens medelålder:
medelvärde
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Befolkningens medelålder:
2019-03-21
Referenstid
Befolkningens medelålder:
31 december respektive år
Datatyp
Befolkningens medelålder:
Stock
Kalenderkorrigerad
Befolkningens medelålder:
Nej
Säsongsrensad
Befolkningens medelålder:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101G9