Befolkningens medelålder och medianålder efter kön. År 1968 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Medelålder:
medelvärde
Medianålder:
median
Kontakt
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Medelålder:
2018-02-21
Medianålder:
2018-02-21
Referenstid
Medelålder:
31 december respektive år
Medianålder:
31 december respektive år
Datatyp
Medelålder:
Stock
Medianålder:
Stock
Kalenderkorrigerad
Medelålder:
Nej
Medianålder:
Nej
Säsongsrensad
Medelålder:
Nej
Medianålder:
Nej
Skapad datum
2018-12-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000MD