Befolkningens medelålder och medianålder efter kön. År 1968 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Medelålder:
medelvärde
Medianålder:
median
Referenstid
Medelålder:
31 december respektive år
Medianålder:
31 december respektive år
Datatyp
Medelålder:
Stock
Medianålder:
Stock
Kalenderkorrigerad
Medelålder:
Nej
Medianålder:
Nej
Säsongsrensad
Medelålder:
Nej
Medianålder:
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000MD