Folkmängden per tätort. Vart femte år 1990 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Landareal för tätorter finns under ämnesområde Miljö - Tätorter, areal, befolkning
Kommentarer till befolkningsförändringar finns i rapport MI38 SM0901 Tätorter 1960-2005. Se http://www.scb.se/MI0810
Kommunindelning enligt den indelning som gällde 2010, för värden 2005 och 2010.
** Tätorter som ligger i mer än en kommun har förts på den kommun där större delen av tätorten ligger.
Värden för vissa tätorter år 2005 är reviderade den 1 september 2011. Se SM Tätorter 2010, MI38SM1101, tabell 1.
vart 5:e år
2000
Revidering 2014-11-10. Värden för invånare per kvadratkilometer är reviderade för vissa tätorter.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Folkmängd:
antal
Kontakt
Karin Hedeklint, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 08-506 945 14
Fax: +46
e-post: karin.hedeklint@scb.se
Stefan Svanström, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 08-506 945 58
Fax: +46
e-post: stefan.svanstrom@scb.se
Senast uppdaterad
Folkmängd:
2014-11-10
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Skapad datum
2016-09-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101T1