Folkmängden per tätort. Vart femte år 1990 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region (Stor värdemängd) Markera minst ett värde

Totalt 2 121 Valda

Det finns fler än 500 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Landareal för tätorter finns under ämnesområde Miljö - Tätorter, areal, befolkning
Kommentarer till befolkningsförändringar finns i rapport MI38 SM0901 Tätorter 1960-2005. Se http://www.scb.se/MI0810
Kommunindelning enligt den indelning som gällde 2010, för värden 2005 och 2010.
** Tätorter som ligger i mer än en kommun har förts på den kommun där större delen av tätorten ligger.
Värden för vissa tätorter år 2005 är reviderade den 1 september 2011. Se SM Tätorter 2010, MI38SM1101, tabell 1.
vart 5:e år
2000
Revidering 2014-11-10. Värden för invånare per kvadratkilometer är reviderade för vissa tätorter.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Folkmängd:
antal
Kontakt
Karin Hedeklint, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 08-506 945 14
Fax: +46
e-post: karin.hedeklint@scb.se
Stefan Svanström, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 08-506 945 58
Fax: +46
e-post: stefan.svanstrom@scb.se
Senast uppdaterad
Folkmängd:
2014-11-10
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Skapad datum
2016-09-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101T1