Folkmängden per småort (ort med 50-199 invånare). Vart femte år 1995 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Landareal för småorter finns under ämnesområde Miljö - Småorter; areal och befolkning - Landareal per småort (orter med 50 - 199 invånare).
Småorter kan ha mer än 199 invånare. I dessa orter saknar mer än hälften av fastigheterna permanentboende, de definieras därför inte som tätorter.
Beteckningarna på de nytillkomna småorterna är hämtade från olika kartmaterial, t.ex. Lantmäteriets Vägkartan och Terrängkartan samt Gula Sidorna.
Värden för flera småorter år 2005 är reviderade den 2 oktober 2012, pga förbättrat dataunderlag.
** Småorter som ligger i mer än en kommun har förts på den kommun där större delen av småorten ligger.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Folkmängd:
antal
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
Telefon: +46 010-479 45 14
Fax: +46
e-post: karin.hedeklint@scb.se
Senast uppdaterad
Folkmängd:
2012-10-25
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Skapad datum
2019-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101S2