Folkmängden den 1 november efter region, ålder och kön. År 2002 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Folkmängden den 1 november:
antal
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Folkmängden den 1 november:
2018-12-10
Referenstid
Folkmängden den 1 november:
1 november resp år
Datatyp
Folkmängden den 1 november:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängden den 1 november:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängden den 1 november:
Nej
Skapad datum
2019-05-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101A9