Statistikdatabasen
Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

civilstånd

Totalt 4 Valda

Sök

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden mellan personer av samma kön och fanns från 1995 till 2009. Registrerade partners räknas som Gifta, Separerade partners som Skilda och Efterlevande partners som Änka/änklingar.
region
År 1968-1998 redovisas enligt regional indelning 1998-01-01.
region
0186 Lidingö
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
0187 Vaxholm
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
0380 Uppsala
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
tabellinnehåll
Folkmängd
Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt/valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.
region
0140 Nykvarn
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
0181 Södertälje
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
Folkökning
Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.
tabellinnehåll: Folkmängd , region: 03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll: Folkmängd , region: 19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Folkmängd:
antal
Folkökning:
antal
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Folkökning:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Folkökning:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Folkökning:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101N1