Tilltalsnamn med minst 10 bärare bland folkbokförda 31 december respektive år. År 1999 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tilltalsnamn Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Omfattar alla tilltalsnamn med minst 10 bärare (under något av de redovisade åren) bland folkbokförda 31 december respektive år exklusive personer med skyddad identitet. Ingen namnsammanslagning, vilket innebär att varje staving redovisas som ett eget namn. ..= färre än 10 bärare.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Tilltalsnamn:
antal
Kontakt
Margareta Carlsson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 67 33
Fax: +46
e-post: befolkning@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Tilltalsnamn:
2017-02-28
Referenstid
Tilltalsnamn:
31 december respektive år
Datatyp
Tilltalsnamn:
Stock
Kalenderkorrigerad
Tilltalsnamn:
Nej
Säsongsrensad
Tilltalsnamn:
Nej
Skapad datum
2017-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
00000001