Tilltalsnamn efter medelålder bland folkbokförda 31 december respektive år. År 2005 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tilltalsnamn Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Omfattar alla tilltalsnamn med minst 10 bärare (under något av de redovisade åren) bland folkbokförda 31 december respektive år exklusive personer med skyddad identitet. Ingen namnsammanslagning, vilket innebär att varje stavning redovisas som ett eget namn.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Medelålder:
medelålder
Kontakt
Margareta Carlsson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 67 33
Fax: +46
e-post: befolkning@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Medelålder:
2017-02-28
Referenstid
Medelålder:
31 december respektive år
Datatyp
Medelålder:
Stock
Kalenderkorrigerad
Medelålder:
Nej
Säsongsrensad
Medelålder:
Nej
Skapad datum
2017-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0001AG