Tilltalsnamn, de 10 och 100 vanligaste bland folkbokförda 31 december respektive år. År 1999 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

tilltalsnamn Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

.. = redovisas ej (utanför topp 10 respektive topp 100).
Olika stavningar ingår i varje namn och namnet redovisas med den vanligaste stavningen i hela befolkningen.
I de fall uppgift saknas om vilket av förnamnen som är tilltalsnamn, har antagandet gjorts att det första förnamnet också är tilltalsnamn, eftersom det gäller för de allra flesta i befolkningen.
Omfattar alla tilltalsnamn som funnits med bland de 100 vanligaste per kön bland folkbokförda den 31 december respektive år exklusive personer med skyddad identitet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-02-27
Kontakt
Margareta Carlsson, SCB
+46 010-479 67 33
befolkning@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Rangordning:
rangordning
Antal bärare:
antal
Referenstid
Rangordning:
31 december respektive år
Antal bärare:
31 december respektive år
Datatyp
Rangordning:
Stock
Antal bärare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Rangordning:
Nej
Antal bärare:
Nej
Säsongsrensad
Rangordning:
Nej
Antal bärare:
Nej
Skapad datum
2019-06-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0001AA