Efternamn, de 10 och 100 vanligaste bland folkbokförda 31 december respektive år. År 1980 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

efternamn Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

.. = redovisas ej (utanför topp 10 respektive topp 100).
Olika stavningar ingår i varje namn och namnet redovisas med den vanligaste stavningen i hela befolkningen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-02-27
Kontakt
Margareta Carlsson, SCB
+46 010-479 67 33
befolkning@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Rangordning:
rangordning
Antal bärare:
antal
Referenstid
Rangordning:
31 december respektive år
Antal bärare:
31 december respektive år
Datatyp
Rangordning:
Stock
Antal bärare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Rangordning:
Nej
Antal bärare:
Nej
Säsongsrensad
Rangordning:
Nej
Antal bärare:
Nej
Skapad datum
2019-06-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0001AD