Efternamn med minst 10 bärare bland folkbokförda 31 december respektive år. År 1999 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

efternamn (Stor värdemängd) Markera minst ett värde

Totalt 100 162 Valda

Det finns fler än 500 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Omfattar alla efternamn med minst 10 bärare (under något av de redovisade åren) bland folkbokförda 31 december respektive år exklusive personer med skyddad identitet. Ingen namnsammanslagning, vilket innebär att varje stavning redovisas som ett eget namn. ..= färre än 10 bärare.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Efternamn:
antal
Kontakt
Margareta Carlsson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 67 33
Fax: +46
e-post: befolkning@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Efternamn:
2017-02-28
Referenstid
Efternamn:
31 december respektive år
Datatyp
Efternamn:
Stock
Kalenderkorrigerad
Efternamn:
Nej
Säsongsrensad
Efternamn:
Nej
Skapad datum
2017-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0001AK