Efternamn med minst 10 bärare bland folkbokförda 31 december respektive år. År 1999 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

efternamn (Stor värdemängd) Markera minst ett värde

Totalt 104 504 Valda

Det finns fler än 500 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid sökning på namn med apostrof använd tecknet ’
Omfattar alla efternamn med minst 10 bärare (under något av de redovisade åren) bland folkbokförda 31 december respektive år exklusive personer med skyddad identitet. Ingen namnsammanslagning, vilket innebär att varje stavning redovisas som ett eget namn. ..= färre än 10 bärare.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-02-27
Kontakt
Margareta Carlsson, SCB
+46 010-479 67 33
befolkning@scb.se">befolkning@scb.se

Ann-Marie Persson, SCB
+46 010-479 63 38
befolkning@scb.se">befolkning@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Efternamn:
antal
Referenstid
Efternamn:
31 december respektive år
Datatyp
Efternamn:
Stock
Kalenderkorrigerad
Efternamn:
Nej
Säsongsrensad
Efternamn:
Nej
Skapad datum
2020-02-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0001AK