Nyfödda, tilltalsnamn med minst 10 namngivna efter namngivningsår. År 1998 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tilltalsnamn Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Omfattar alla tilltalsnamn med minst 10 bärare av samma kön något år bland de nyfödda som namngivits 1998-2017.
". ." = färre än 10 bärare.
Ingen namnsammanslagning, vilket innebär att varje stavning av ett namn redovisas som ett eget namn.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-01-31
Kontakt
Margareta Carlsson, SCB
+46 010-479 67 33
befolkning@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal nyfödda:
antal
Referenstid
Antal nyfödda:
Respektive namngivningsår
Datatyp
Antal nyfödda:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal nyfödda:
Nej
Säsongsrensad
Antal nyfödda:
Nej
Skapad datum
2019-06-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0001AH