Aggregerad matchning (M1). Lediga jobb och arbetslösa efter region. Kvartal 2006K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: SCB, Konjunkturstatistik över vakanser (KV) respektive Arbetskraftsundersökningarna (AKU). För mer information, se www.scb.se/kv och www.scb.se/aku. För mer information, se ”Dokumentation av statistiken” ovan.
2019-11-25 Tabellen är korrigerad.
tabellinnehåll
Arbetslösa
Personer som var utan arbete under referensveckan men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut.
Lediga jobb
Pågående rekryteringar på företaget/arbetsstället vid referenstidpunkten. Felmarginaler redovisas i tabell E1.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-08-26
Kontakt
Katja Olofsson, SCB
+46 010-479 48 07
katja.olofsson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Arbetslösa:
antal
Lediga jobb:
antal
Referenstid
Lediga jobb:
31 december
Datatyp
Arbetslösa:
Medel
Lediga jobb:
Medel
Kalenderkorrigerad
Arbetslösa:
Nej
Lediga jobb:
Nej
Säsongsrensad
Arbetslösa:
Nej
Lediga jobb:
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000NX