Jobbinflöden (E2b). Nya förvärvsarbetande och jobbytare 20-64 år efter region, näringsgren och kön. År 2007-2008 - 2015-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

näringsgren Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD) samt Registret över befolkningens utbildning (UREG).
Statistiken redovisar dagbefolkningen, dvs. antalet förvärvsarbetande som har sina arbetsställen i regionen.
Tabellen visar vilka näringsgrenar som jobbytarna och/eller de nya förvärvsarbetade arbetar i år 2.
För mer information, se rapporterna:
Regionala matchningsindikatorer - december 2014 (pdf)
Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys (pdf)
Följer Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI2007. Grupperat enligt SCB:s standard för 15 näringsgrensgrupper.
tabellinnehåll
Nya förvärvsarbetande, antal
Personer som inte var förvärvsarbetande år 1, men som är förvärvsarbetande år 2.
Jobbytare, antal
Personer som är förvärvsarbetande både år 1 och år 2, men på ett nytt arbetsställe år 2. Arbetsstället ska ha ändrat personalsammansättning med minst 50 procent, för att undvika "falska jobbyten" som endast beror på att företaget har bytt organisations- eller arbetsställenummer från ett år till ett annat.
Totalt jobbinflöde, antal
Summan av nya förvärvsarbetande och jobbytare.
Andel nya förvärvsarbetande, procent
Personer som inte var förvärvsarbetande år 1, men som är förvärvsarbetande år 2.
Andel jobbytare, procent
Personer som är förvärvsarbetande både år 1 och år 2, men på ett nytt arbetsställe år 2. Arbetsstället ska ha ändrat personalsammansättning med minst 50 procent, för att undvika "falska jobbyten" som endast beror på att företaget har bytt organisations- eller arbetsställenummer från ett år till ett annat.
Andel totalt jobbinflöde, procent
Summan av nya förvärvsarbetande och jobbytare.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Nya förvärvsarbetande, antal:
antal
Jobbytare, antal:
antal
Totalt jobbinflöde, antal:
antal
Andel nya förvärvsarbetande, procent:
procent
Andel jobbytare, procent:
procent
Andel totalt jobbinflöde, procent:
procent
Kontakt
Katja Olofsson, SCB
Telefon: +46 010-479 48 07
Fax: +46
e-post: katja.olofsson@scb.se
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Nya förvärvsarbetande, antal:
2018-06-29
Jobbytare, antal:
2018-06-29
Totalt jobbinflöde, antal:
2018-06-29
Andel nya förvärvsarbetande, procent:
2018-06-29
Andel jobbytare, procent:
2018-06-29
Andel totalt jobbinflöde, procent:
2018-06-29
Datatyp
Nya förvärvsarbetande, antal:
Flöde
Jobbytare, antal:
Medel
Totalt jobbinflöde, antal:
Flöde
Andel nya förvärvsarbetande, procent:
Flöde
Andel jobbytare, procent:
Flöde
Andel totalt jobbinflöde, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Nya förvärvsarbetande, antal:
Nej
Jobbytare, antal:
Nej
Totalt jobbinflöde, antal:
Nej
Andel nya förvärvsarbetande, procent:
Nej
Andel jobbytare, procent:
Nej
Andel totalt jobbinflöde, procent:
Nej
Säsongsrensad
Nya förvärvsarbetande, antal:
Nej
Jobbytare, antal:
Nej
Totalt jobbinflöde, antal:
Nej
Andel nya förvärvsarbetande, procent:
Nej
Andel jobbytare, procent:
Nej
Andel totalt jobbinflöde, procent:
Nej
Skapad datum
2019-02-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000R3