Rekryterings- och vakansgrad, privat sektor (KV) efter näringsgren SNI2002, urvalsundersökning. Kvartal 2001K2 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 10 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Rekryteringsgrad (KV)
Rekryteringsgrad (lediga jobb i procent) definieras som antalet lediga jobb i förhållande till antalet sysselsatta i redovisningsgruppen.
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad
Värdet anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen
Vakansgrad (KV)
Vakansgrad (vakanser i procent) definieras som antalet vakanser i förhållande till antalet syssalsatta i redovisningsgruppen.
Felmarginal (KV), vakansgrad
Värdet anger ett 95%-igt konfidensintervall kring skattningen

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-02-17
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Emma Strand, SCB
+46 010-479 61 01
emma.strand@scb.se

Enhet
Rekryteringsgrad (KV):
andel lediga jobb
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad:
andel lediga jobb
Vakansgrad (KV):
andel vakanser
Felmarginal (KV), vakansgrad:
andel vakanser
Referenstid
Rekryteringsgrad (KV):
Kvartal
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad:
Kvartal
Vakansgrad (KV):
Kvartal
Felmarginal (KV), vakansgrad:
Kvartal
Datatyp
Rekryteringsgrad (KV):
Stock
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad:
Stock
Vakansgrad (KV):
Stock
Felmarginal (KV), vakansgrad:
Stock
Kalenderkorrigerad
Rekryteringsgrad (KV):
Nej
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad:
Nej
Vakansgrad (KV):
Nej
Felmarginal (KV), vakansgrad:
Nej
Säsongsrensad
Rekryteringsgrad (KV):
Nej
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad:
Nej
Vakansgrad (KV):
Nej
Felmarginal (KV), vakansgrad:
Nej
Skapad datum
2019-09-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0701B1