Rekryteringsgrad och vakansgrad, privat sektor (KV) efter region och näringsgren SNI2002, urvalsundersökning. Kvartal 2003K1 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

näringsgren SNI92 Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-02-17
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Emma Strand, SCB
+46 010-479 61 01
emma.strand@scb.se

Enhet
Rekryteringsgrad, andel:
andel
Rekryteringsgrad, felmarginal:
andel
Vakansgrad, andel:
andel
Vakansgrad, felmarginal:
andel
Referenstid
Rekryteringsgrad, andel:
Kvartal
Rekryteringsgrad, felmarginal:
Kvartal
Vakansgrad, andel:
Kvartal
Vakansgrad, felmarginal:
Kvartal
Datatyp
Rekryteringsgrad, andel:
Stock
Rekryteringsgrad, felmarginal:
Stock
Vakansgrad, andel:
Stock
Vakansgrad, felmarginal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Rekryteringsgrad, andel:
Nej
Rekryteringsgrad, felmarginal:
Nej
Vakansgrad, andel:
Nej
Vakansgrad, felmarginal:
Nej
Säsongsrensad
Rekryteringsgrad, andel:
Nej
Rekryteringsgrad, felmarginal:
Nej
Vakansgrad, andel:
Nej
Vakansgrad, felmarginal:
Nej
Skapad datum
2019-09-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0701D1