Lediga jobb och vakanser, privat sektor (KV) efter region NUTS2, urvalsundersökning. Kvartal 2001K1 - 2015K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 9 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 57 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-21
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Emma Strand, SCB
+46 010-479 61 01
emma.strand@scb.se

Enhet
Lediga jobb:
andel
Lediga jobb, felmarginal, antal:
antal
Vakanser:
antal
Vakanser, felmarginal, antal:
antal
Referenstid
Lediga jobb:
Kvartal
Lediga jobb, felmarginal, antal:
Kvartal
Vakanser:
Kvartal
Vakanser, felmarginal, antal:
Kvartal
Datatyp
Lediga jobb:
Stock
Lediga jobb, felmarginal, antal:
Stock
Vakanser:
Stock
Vakanser, felmarginal, antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Lediga jobb:
Nej
Lediga jobb, felmarginal, antal:
Nej
Vakanser:
Nej
Vakanser, felmarginal, antal:
Nej
Säsongsrensad
Lediga jobb:
Nej
Lediga jobb, felmarginal, antal:
Nej
Vakanser:
Nej
Vakanser, felmarginal, antal:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0701AA